Scandic Defence

Scandic Defence er en dansk defence virksomhed som har bred erfaring i at facilitere akut produkter ved opståede kriser. Da krigen udbrød i Ukraine faciliterede Scandic Defence tusindvis af produkter, såsom balliske hjelme og skudsikre veste. Scandic Defence producerer udelukkende beskyttelse.

Virksomheden repræsenterer en række større udenlandske defence virksomheder, hvor de servicerer Forsvarsministeriet i Danmark og Sverige som distributører af forsvars materiel.